Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Δράση ενημέρωσης για την εθελοντική αιμοδοσία και διάθεση ενημερωτικού φυλλάδιού Aimodosia365 για τον εθελοντή αιμοδότη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη