Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Μάθημα για την αιμοδοσία που έγινε στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση σε μαθητές Α Λυκείου.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Εκπαιδευτική Αναγέννηση