Αιμοδοσία στο αμερικανικό κολλέγιο-Deree

Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο  Deree  με μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών και προσωπικού.

Μάθημα για την αιμοδοσία στο αμερικανικό κολλέγιο-Deree

Μάθημα για την αιμοδοσία στο αμερικανικό κολλέγιο-Deree

Μάθημα για την αιμοδοσία στο αμερικανικό κολλέγιο-Deree